KNAW wil meer academisch geschoolde docenten

Binnenland: http://nos.nl/tekst/2187309

Er moeten meer docenten komen met een academische vooropleiding, bepleit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Veel universitair geschoolde docenten gaan de komende jaren met pensioen, terwijl de nieuwe aanwas vooral bestaat uit hbo-geschoolde leraren.

Academisch geschoolde docenten doen eerst een inhoudelijke bachelor en master aan de universiteit en daarna een master om een onderwijsbevoegdheid te krijgen. De KNAW wil lager collegegeld voor dat extra jaar en pleit ervoor om al tijdens de inhoudelijke opleiding educatieve vakken te geven. Imago

Ook moet in de academische wereld het imago van het lerarenberoep opgevijzeld worden. Het leraarschap wordt vooral gezien als alternatief voor studenten die niet goed genoeg zijn voor een wetenschappelijke carrière en dat moet veranderen, vindt de KNAW.

Een academisch geschoolde docent is wat betreft de KNAW iets anders dan een docent met een eerstegraads lesbevoegdheid. Eerstegraads docenten mogen in de hoogste klassen van de havo en het vwo lesgeven. Die bevoegdheid kan zowel met een academische master als met een hbo-master worden gehaald.

“Gezien het wetenschappelijk vormende karakter van het vwo, is het van groot belang dat de eerstegraadsleraren zelf zoveel mogelijk academisch geschoold zijn”, schrijft de KNAW in een betoog.

Het laatste nieuws op News Junky

Advertenties